Lees meer over Nora Werkt

Het unieke concept van Nora Werkt is dat wij jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (Definitie: Beperking in het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. Het intelligentiequotiënt (IQ) is lager dan gemiddeld (minder dan IQ 70)) zelf laten ontdekken wat voor werk ze zouden willen doen. Daarmee creëren we echt eigen waarde. Nora Werkt fungeert als een  volwaardig werkgever en heeft aandacht om unieke mensen samen als collega te laten optrekken en met onze ondersteuning en van opdrachtgevers hun vaardigheden ten volste te benutten. Wij willen structureel en duurzaam werknemers begeleiden en coachen en ze daarnaast binnen Nora Werkt een veilige thuis haven bezorgen waar ze sociale contacten met collega’s kunnen onderhouden. Wij willen opdrachtgevers de meerwaarde van onze mensen laten ervaren en de positieve vibe wat dit heeft op hun onderneming. Het arbeidsethos, de betrokkenheid, bevlogenheid en het enthousiasme. Geen uitval doordat eventueel de begeleider binnen het bedrijf wegvalt, geen gedoe voor de werkgever met allerlei instanties. Nora Werkt ontzorgt de opdrachtgevers hierin en wij creëren samen met u werkzaamheden welke zelfstandig door onze mensen kunnen worden uitgevoerd.

Op dit moment werkt Nora voor Manon, Melvin, Najim, Ayse, Claudia, Stefan, Daan, Anaour en Laura. Nora Werkt is een erkend Leer-Werkbedrijf voor MBO-entree en MBO-2 en ook voor de Boris Baan!

Social Return

Nora Werkt kan ook voor u de Social Return verplichting invullen welke u opgelegd heeft gekregen na een aanbesteding met een (semi) overheidsinstelling (gemeente, provincie, woningbouwcorporatie, enz).

Op dit moment werkt Nora Werkt samen met Melior Verzekeringen uit Oldenzaal. In overleg met de klanten (gemeenten, provincies, waterschappen) van Melior Verzekeringen waarin een social return verplichting vervuld moet worden probeert Nora Werkt dit in te vullen door het aannemen/ plaatsen van medewerkers met een verstandelijke beperking.

Het laten uitvoeren door ons van werkzaamheden of het afnemen van diensten kan ook voor u een invulling zijn van een Social Return verplichting. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Samenwerking met Cornectie

Nora Werkt werkt samen met Cornectie. Cornectie begeleidt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en welke na langdurige afwezigheid in het werkproces aan het integreren zijn. Cornectie is leverancier voor het UWV van Werk-Fit trajecten. Daarnaast is Corne, de eigenaar van Cornectie actief als begeleider/ coach binnen Nora Werkt. Medewerkers welke integreren kunnen afhankelijk van de wensen, interesses en mogelijkheden onze medewerkers begeleiden, meewerken en op deze wijze werkervaring opdoen. Kijk voor meer informatie op www.cornectie.nl.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.